Kan ik een standaard template instellen per dagboek?

Ja, dat is mogelijk. Op die manier worden documenten per dagboek meteen aangemaakt in de door jou gekoppelde layout.

Via algemene instellingen 'Dagboek'

  • Klik rechtsboven op je e-mailadres in onFact en kies 'Instellingen bedrijf'

  • Ga naar 'Dagboeken en nummering'

  • Klik naast de naam van het Verkoopdagboek dat je wil koppelen, op 'Bewerken'

In dat venster zie je een veld voor 'Template': selecteer daar de template die je aan dit verkoopdagboek wil koppelen. Documenten die je aanmaakt in dit dagboek, zullen standaard met deze template aangemaakt worden.

Via koppeling met webshop

Als je je documenten in onFact aanmaakt via de koppeling met Shopify of WooCommerce, kan je via het configuratievenster van deze koppeling of via de webhooks een template selecteren waarin deze documenten moeten opgemaakt worden.

De instellingen die je op dit niveau bepaalt, overschrijven de eventuele templatekoppeling die je op (algemeen) dagboekniveau hebt ingesteld.

Last updated