Mijn laatste factuur had nr.115, hoe kan ik in onFact starten met factuur nr. 116?

Om te starten met een bepaald volgnummer voor een offerte of factuur in onFact, kan je tijdens het aanmaken van het document het voorgestelde volgnummer éénmaal manueel aanpassen. Nadien zal onFact automatisch verder nummeren op dit laatste nummer (117, 118, ...).

Je kan dus enerzijds de structuur van het documentnummer aanpassen, anderzijds ook het eigenlijke volgnummer.

1. Structuur documentnummering aanpassen

Standaard zal onFact volgende nummeringsstructuur hanteren:

De nummering aanpassen doe je in de sectie 'Dagboeken'.

  1. Ga rechtsboven in onFact naar je e-mailadres en klik er op om het menu te openen

  2. Kies 'Instellingen bedrijf'

  3. Ga naar de tab 'Dagboeken en nummering'

  4. Klik naast 'Verkoopdagboek algemeen' op de gele knop 'Bewerken'

Afhankelijk van je instellingen van deze dagboeken, zal je hier één of meerdere dagboeken zien staan.

Voor nummering zijn er twee mogelijkheden:

Keuze uit drop-down menu

Als je in het veld met de nummer klikt, verschijnt er een drop-down menu:

Je kan een keuze maken uit één van de vooraf ingestelde nummeringen.

Keuze via aangepaste nummering gebruiken

Klik je op de knop 'Aangepaste nummering gebruiken', dan zal je nummering op een andere manier worden weergegeven. Bij de eerste drie documenttypes hieronder werd er geklikt op 'Aangepaste nummering gebruiken':

Via deze optie kan je de nummering zelf verder gaan aanpassen op basis van een combinatie van 'tags'. De beschikbare tags vind je bovenaan achter de knop 'I - Tags' en zal openen als een pop-up venster:

Met de beschikbare tags kan je eigen combinaties aanmaken voor nummering. Voorbeelden:

Combinatie tags

Visueel resultaat nummering

Betekenis

O%Y%m(3)

O202103001

Offerte, boekjaar in 4 cijfers, maand in 2 cijfers, 3-cijferig volgnummer

FAC%bh(4)

F22-0001

Factuur, hoogste boekjaar in 2 cijfers, koppelteken, 4-cijferig volgnummer

2. Volgnummer aanpassen

Nu je de structuur goed hebt gezet, kan je het gepaste volgnummer aanduiden. Om te starten met een bepaald volgnummer voor een offerte of factuur in onFact, kan je tijdens het aanmaken van het document het voorgestelde volgnummer éénmaal manueel aanpassen. Nadien zal onFact automatisch verder nummeren op dit laatste nummer (117, 118, ...).

Bij het aanmaken van een eerste factuur zie je onderaan bij de sectie 'Document' een veld 'Volgnummer'. Standaard geeft onFact '1' aan.

Om het volgnummer te wijzigen klik je op de grijze knop 'Bewerken' naast 'F230001'. Het veld wordt nu bewerkbaar: verwijder het voorgestelde volgnummer en voer je eigen nummer in voor deze factuur (bv: 4). Werk de factuur verder af en klik onderaan op 'Toevoegen'.

Heb je deze factuur nu opgeslagen als F230004, dan zal onFact bij het aanmaken van een volgende factuur automatisch een nummer F230005 voorstellen, vervolgens 6, 7, 8, ... Je hoeft dit volgnummer dus maar éénmaal in te stellen.

Last updated