Andere munteenheden

De koppeling 'Andere munteenheden' kan geactiveerd worden indien je wil factureren in andere valuta zoals GBP, USD, ...

  1. Om de koppeling te activeren, ga je rechtsboven naar je e-mailadres: klik er op om het menu te openen.

  2. Kies 'Apps en koppelingen'.

  3. Bij 'Apps en koppelingen met betrekking tot documenten' klik je op de groene knop 'Activeren' naast 'Andere munteenheden'.

Zodra de koppeling geactiveerd is, zal er bij de informatie m.b.t. klanten een extra veld verschijnen ('Valuta'), waar je een keuze zal kunnen maken uit een menu met munteenheden. Het toekennen van andere munteenheden gebeurt dus steeds op klantniveau.

Rechtstreeks in de klantenfiche zoals in het voorbeeld hieronder:

Of rechtstreeks bij de aanmaak van een document, in het gedeelte 'Klantinformatie':

Stel je bv. voor deze klant de keuze 'Amerikaanse dollar' in, dan zal op documenten die aan hem gericht zijn, de prijs van producten/diensten in USD verschijnen in plaats van EUR.

Bij het opmaken van een document in andere munteenheden zal de conversiekoers ook steeds vermeld worden in onFact, boven de tabel met lijnen:

Last updated