DropBox

DropBox is een service voor bestandsopslag en synchronisatie. Met DropBox kunnen documenten in de cloud worden opgeslagen en bestanden worden gedeeld.

Belangrijk: de koppeling tussen onFact en DropBox werkt in één richting. Je kan documenten uit onFact naar DropBox zenden en updaten, maar niet vanuit DropBox naar onFact.

De koppeling met DropBox activeren

  • Ga rechtsboven in onFact naar je e-mailadres

  • Kies daar 'Apps en koppelingen'

  • Selecteer 'Alle apps en koppelingen'

  • Kies 'Synchronisatie en back-up met DropBox' en klik rechts op de groene knop 'Activeren'

Om de synchronisatie te starten, moet je de gegevens van je eigen DropBox-account invoeren. Klik daarom op de gele knop 'Configureren'. Je komt nu op een scherm waar je één of meerdere DropBoxen kan toevoegen.

  • Klik rechtsboven op de groene knop 'DropBox toevoegen'

  • Geef deze DropBox-koppeling een naam (bv. Firmanaam onFact)

  • Duid aan op welke manier de mappen moeten gestructureerd worden in je DropBox. Je krijgt daarbij drie keuzes:

Klik op 'Opslaan'. Je wordt nu omgeleid naar een loginscherm van DropBox, waar je je via je e-mailadres en wachtwoord moet identificeren.

Je zal nu de melding zien dat onFact toegang wil tot je DropBox. Dit is noodzakelijk om de documenten vanuit onFact naar je DropBox te sturen. Deze toegang moet je accepteren/toestaan. Je onFact-documenten komen in DropBox standaard in een map onder 'Apps' te staan.

Je ziet nu een bevestiging dat je DropBox gekoppeld is. Alle bestaande onFact-documenten worden na de instelling 1x naar DropBox gekopieerd en vanaf dat moment draait de koppeling in de achtergrond. Nieuwe documenten of wijzigingen aan bestaande documenten worden automatisch met DropBox gesynchroniseerd.

Last updated