Incassodienst

onFact biedt reeds enkele tools om je facturen snel betaald te krijgen. Online betaling of QR-code, automatische herinneringen, ... Komt je klant echter nog steeds niet met een betaling over de brug, dan kan je vanuit onFact een incassoprocedure starten.

Over Debt & Consultancy Services

De eigenlijke incassoprocedure wordt opgevolgd en uitgevoerd door partner Debt & Consultancy Services uit Antwerpen. Deze firma werkt nauw samen met gespecialiseerde advocatenkantoren die - desnoods gedwongen - de onbetaalde facturen invorderen, dit alles zonder financieel risico voor jou als onFact-gebruiker.

Ingeval van gerechtelijke procedure word je niet administratief en financieel belast met bijkomende kosten van gerechtsdeurwaarders bij ondernomen acties (dagvaarding, betekening vonnis, elke uitvoeringsdaad (beslag) van het vonnis).

Incassodienst activeren

'Incassodienst' is een app die je in onFact eerst moet activeren en nadien onmiddellijk kan gebruiken.

  • Ga rechtsboven naar je e-mailadres en klik 'Apps en koppelingen'.

  • Ga naar de apps en koppelingen met betrekking tot betalingen.

  • Klik naast 'Incassodienst voor onbetaalde facturen' op de groene knop 'Activeren'.

Incassodienst gebruiken

Eénmaal de app geactiveerd is, kan je deze via de gele knop gaan Configureren.

Normaalgezien zal je bij het opzetten van je onFact-account reeds Algemene voorwaarden hebben opgeladen. Als dat het geval is, verschijnen deze in het scherm hierboven. Heb je je Algemene voorwaarden nog niet opgeladen? Dan kan je dat in dit scherm eenvoudig doen via 'Bijlage uploaden'. Verdere configuratie is niet nodig.

In de dagelijkse bedrijfsvoering is het hanteren van correcte Algemene voorwaarden een echte must. Bij het starten van een incassoprocedure zijn ze een noodzakelijk element om op terug te vallen. Om die reden worden ze, indien nog niet opgeladen in onFact, nog eens expliciet opgevraagd in het configuratiescherm van deze uitbreiding.

DCS biedt daarom bij de start van een eerste incassodossier een revisie aan van je huidige voorwaarden, of kan voor jouw bedrijf doeltreffende Algemene voorwaarden voorstellen.

Extra tab 'DCS' bij factuur

Eens de app geactiveerd is, verschijnt er in het samenvattingsscherm van je factuur aan de linkerzijde een extra tab 'DCS' met logo.

Opstart inning bij B2C factuur (particuliere klant)

In de tab zie je een overzicht van het scenario bij succesvolle inning van de factuur. Jij ontvangt het gefactureerde bedrag incl. btw: er zijn voor jou geen kosten aan de inning verbonden, deze worden gedekt door de klant.

Om een incassoprocedure voor de betreffende factuur op te starten, klik je op 'Dossier opstarten'. Een pop-up vraagt bevestiging van de opstart, waarna het dossier aangemaakt wordt en een dossiernummer toegekend krijgt. In dit venster kan je ook de status van het dossier opvolgen (bv. ingebrekestelling verzonden, betaald, ...).

Blijkt de factuur toch oninbaar te zijn, dan betaal je een eenmalige forfaitaire kost van € 40. DCS levert een attest van oninbaarheid van schuldvordering af.

Opstart inning bij B2B factuur (bedrijfsklant)

Ook in dit geval zie je in de tab een overzicht van het scenario bij succesvolle inning van de factuur. Jij ontvangt het gefactureerde bedrag incl. btw: er zijn voor jou geen kosten aan de inning verbonden, deze worden gedekt door de klant.

Is je eindklant een professionele klant en wordt deze failliet verklaard, dan betaal je een eenmalige forfaitaire kost van € 40. DCS levert een attest van oninbaarheid van schuldvordering af, wat je toelaat de voorgeschoten BTW alsnog te recupereren.

Dossier opvolgen

Is je dossier opgestart, dan kan je in dit venster de status van het dossier opvolgen (bv. ingebrekestelling verzonden, betaald, ...).

Voor specifieke vragen in verband met (de status van) je dossier kan je contact opnemen met DCS.

Last updated