Documentatie
onFact.BE
Search…
⌃K

Hoe kan ik een foto uploaden van een aankoopdocument?

Als je onFact gebruikt via smartphone of tablet (een toestel met een camera), kan je een foto nemen van een aankoopdocument en deze meteen doorsturen naar je verwerklijst.
Meer info over aankopen en de verwerking ervan in onFact, vind je hier.
Als je onFact mobiel opent, verschijnt er bovenaan een afbeelding van een fotocamera (naast de meldingen).
Als je op de camera klikt, vraagt hij om ofwel een afbeelding te selecteren vanuit je fotobibliotheek (bv. een foto van een bonnetje die je eerder al maakte), of rechtstreeks een nieuwe foto te maken ('Maak foto').
Klik je op de optie 'Maak foto', dan zal de camera op je telefoon zich openen en kan je een foto nemen van een bonnetje of document. Als de foto gemaakt is, wordt deze meteen geüpload naar onFact. Als de upload gelukt is, zie je een bevestigingscherm en de verwerklijst.
In de verwerklijst zie je nu de afbeelding staan als inkomend aankoopdocument. Van daaruit kan het bestand verder verwerkt worden.