Rapporten

In de sectie 'Rapporten' kan je op basis van je input in onFact enkele rapportages genereren. Zo kan je bv. in één oogopslag zien wie je grootste leveranciers zijn, welke producten je vaakst verkoopt of van dewelke je de meeste omzet haalt, hoeveel winst je hebt gemaakt, enz.

Rapporten raadplegen

Je vindt de knop naar de sectie 'Rapporten' op het dashboard, naast de omzetgrafiek (knop onderaan).

De rapporten zijn onderverdeeld in zeven thema's: rapportage m.b.t. klanten, producten, productiviteit, de bedrijfsresultaten, aankopen, betalingen en bedrijfsplanning.

Je kan de rapporten instellen op basis van een van-tot datumrange of op basis van een vooraf ingestelde periode (bv. overzicht per maand, kwartaal of jaar).

Voorbeelden rapporten

Rapport 'Top producten: omzet'

In dit rapport bekijk je de omzet van je producten, gaande van grootste tot kleinste omzet. Je ziet het omzetcijfer, omzetaandeel en een visuele voorstelling van het aandeel in de totale omzet. Via de blauwe 'Bekijken'-knop kom je in de detailfiche van het product.

Rapport 'Winst'

Dit rapport geeft je een idee van je winst; ingevoerde aankopen worden afgetrokken van de gefactureerde verkopen. Bovenaan zie je de waarschuwing 'Dit rapport dient enkel ter indicatie. Voor definitieve cijfers consulteert u best een accountant'. Heb je immers niet al je aankopen ingevoerd in onFact, dan zal dit winstrapport geen exact correcte winstcijfers vertonen. Het gaat dus om een indicatie.

Rapport 'Productverdeling'

Op deze chart zie je de verdeling van je producten en productgroepen. Per product wordt ook het omzetcijfer weergegeven. Je kan de chart downloaden als afbeelding door te klikken op het camera-icoontje rechtsboven.

Rapport 'Producten verkocht aan bepaalde klant'

Via een klantenfiche kan je raadplegen welke producten aan deze klant binnen een bepaalde termijn verkocht werden.

Onderaan de klantenfiche verschijnt de algemene omzet die aan deze klant gekoppeld is, alsook de omzet per product voor deze klant. onFact gebruikt hiervoor de data uit opgemaakte facturen + kassatickets - creditnota's.

Via de knop 'Volledig rapport' (boven de grafiek 'omzet per product') kan je de producten die aan deze klant verkocht zijn, in een rapport bekijken.

Last updated