Datumselectie per lijn

Via de datumselectie kan je op een product- of dienstlijn ook meteen een datum weergeven op je documenten. De datum wordt standaard weergegeven voor bv. de naam van het product of de dienst.

Datumselectie activeren en configureren

De mogelijkheid voor het weergeven van een datum per lijn moet je activeren via 'Apps en koppelingen'.

  1. Navigeer rechtsboven naar je e-mailadres en klik er op om het menu te openen

  2. Kies 'Apps en koppelingen' in het menu.

  3. In de lijst met 'Alle apps en koppelingen' ga je naar 'Datumselectie per lijn'.

  4. Klik op de groene knop 'Activeren'.

  5. Je krijgt nu de keuze om via de gele knop te 'Configureren': hier kan je bepalen of je altijd een datum automatisch wil ingevuld zien op je productlijn, en zo ja, welke tekst hier dan bij moet verschijnen.

Datumselectie gebruiken

Zodra 'Datumselectie' geactiveerd is, verschijnt aan de rechterzijde van de productlijn een kalender-icoon. Als je hier op klikt opent een kalender, waar je de gepaste dag kan selecteren.

Na selectie verschijnt de datum vooraan in de product-of dienstlijn. Verderop in de productlijn kan je een gekend product/dienst selecteren door enkele karakters in te voeren:

Klik op het voorgestelde product om het te selecteren en te koppelen aan de productfiche. Op het document kan dit er als volgt uitzien:

Last updated