Basecone

Basecone is een digitaal aanleveringsplatform waarmee je je aan- en verkoopdocumenten kan doorsturen naar de boekhouder. Via deze koppeling verstuur je rechtstreeks vanuit onFact je documenten naar Basecone.

De Basecone-koppeling activeren

  1. Ga via het menu rechtsboven (e-mailadres) naar 'Apps en koppelingen'.

  2. Activeer bij 'Apps en koppelingen met betrekking tot boekhouding' de koppeling 'Basecone'.

  3. Klik op de gele knop 'Configureren' naast deze app.

Na verbinding zal je gevraagd worden om het juiste dossier te selecteren.

Als je op de gele knop 'Opslaan' klikt, zal de connectie met Basecone actief worden:

Als de koppeling met Basecone geactiveerd is, krijg je in het venster de mogelijkheid om documenten automatisch door te sturen naar Basecone. De facturen worden éénmaal daags ('s nachts) verzonden naar Basecone. Dit houdt het volgende in:

  • Verkoopfacturen: worden automatisch doorgestuurd als ze status 'verzonden' of 'betaald' hebben.

  • Creditnota's: worden automatisch doorgestuurd als ze status 'verzonden' of 'betaald' hebben.

  • Aankoopborderellen: worden automatisch doorgestuurd als ze status 'verzonden' of 'betaald' hebben.

  • Inkomende aankoopdocumenten (via onFact mailadres of PEPPOL): deze worden niet automatisch doorgestuurd maar moeten manueel goedgekeurd worden voor verzending, door ze in te boeken als aankoop (zie volgend punt) of door ze manueel door te sturen naar boekhouder;

  • Aankoopfacturen: alle aankoopfacturen die je verwerkt via de module 'Aankopen' of de verwerklijst, worden automatisch doorgestuurd.

Toch een factuur verzonden naar de boekhouder die je nog zou moeten aanpassen?

1) Kopieer dan eerst deze factuur naar een creditnota

2) Maak vervolgens een kopie van de factuur om deze via 'Factuur bewerken' aan te passen

Documenten doorsturen naar Basecone

Verkoopfacturen doorsturen

1.Ga via het linkermenu in onFact naar 'Facturen'. Selecteer hier de facturen die je wil doorsturen.

Je kan gebruik maken van de filterfunctie rechtsboven om bijvoorbeeld enkel facturen van het vorige kwartaal weer te geven en te selecteren.

2. Via de blauwe knop 'Acties' rechtsboven kan je de geselecteerde facturen doorsturen naar Basecone. De facturen worden omgezet naar het UBL-formaat en op die manier verder verwerkt in Basecone. De verzending start en je zal per document een statusmelding krijgen.

3. In de tabel verschijnt nu in de Basecone-kolom een logo voor elk document dat succesvol doorgestuurd werd vanuit onFact.

TIP: het is ook mogelijk om via de filterfunctie te zoeken op deze kolom, zodat je kan bekijken welke facturen reeds doorgestuurd werden.

Creditnota's doorsturen

1.Ga via het linkermenu in onFact naar 'Creditnota's'. Selecteer hier de creditnota's die je wil doorsturen.

2. Via de blauwe knop 'Acties' rechtsboven kan je de geselecteerde creditnota's doorsturen naar Basecone. De verzending start en je zal per document een statusmelding krijgen.

3. In de tabel verschijnt nu in de Basecone-kolom een logo voor elk document dat succesvol doorgestuurd werd vanuit onFact.

Aankoopdocumenten doorsturen

1.Ga via het linkermenu in onFact naar 'Aankopen'. Selecteer hier de aankoopdocumenten die je wil doorsturen.

2. Er zijn twee mogelijkheden om je aankoopdocumenten door te sturen:

A. Je hebt je aankoopdocumenten verwerkt in onFact

Via de blauwe knop 'Acties' rechtsboven kan je de geselecteerde aankoopdocumenten doorsturen naar Basecone.

B. Je hebt je aankoopdocumenten niet verwerkt in onFact

Je kan de aankoopdocumenten die in je verwerklijst staan, zonder verdere eigen verwerking doorsturen naar Basecone. Dit kan via de blauwe knop 'Acties' rechtsboven.

3. In de tabel verschijnt nu in de Basecone-kolom een logo voor elk document dat succesvol doorgestuurd werd via onFact.

Last updated