API

Met de onFact API is het mogelijk om via een extern programma op een geautomatiseerde manier functies binnen onFact aan te spreken. Zo kan een extern programma bijvoorbeeld, op een beveiligde manier, klantenlijsten ophalen, nieuwe klanten aanmaken of documenten aanmaken.

Een "API" is een technische interface die aangesproken kan worden vanuit een extern programma. Om de API aan te spreken is technische kennis vereist en zal je vanuit het externe programma nieuwe functies moeten programmeren om deze API aan te spreken.

De "API" volgt de klassieke REST-architectuur. De gedetailleerde informatie van elke API-functie is te vinden via volgende link: API Reference

Authenticatie

API-Key authenticatie

De eenvoudigste manier om de koppeling the authenticeren is via een API-Key. Deze methode is bedoeld voor koppelingen die specifiek voor 1 bedrijf, door het bedrijf ontwikkeld zijn. Indien u een koppeling ontwikkeld met onFact voor meerdere gebruikers, dan gebruikt u best de 'oAuth 2.0 authenticatie'.

Voor authenticatie via API-key moet u twee headers toevoegen aan elke request: de X-SESSION-KEY en de X-COMPANY-UUID header. Deze zijn te vinden in onFact via het menu rechtsboven 'Persoonlijke instellingen'.

Facturen ophalen

GET https://api5.onfact.be/v1/invoices.json

Haal een lijst op met facturen

Headers

{...}

URL Extensies

De REST API beschrijft de resource endpoints zonder extensie, deze moet nog toegevoegd worden aan de URL. De extensie bepaalt het formaat waarin de resources worden weergegeven. In vrijwel alle gevallen zal u de .json extensie moeten toevoegen aan de URL. Voor documenten kunt u ook de .pdf, .html of .xml extentie gebruiken.

Om een factuur op te halen in json formaat zal je dus volgende request moeten gebruiken:

Factuurdetails ophalen

GET https://api5.onfact.be/v1/invoices/:id.json

Haal de informatie op van 1 factuur

Path Parameters

Headers

Speciale functies

Om het API gebruik te vereenvoudigen, zijn er enkele speciale functies ingebouwd bij het aanmaken van documenten. Zo kan je onmiddellijk bij het aanmaken van een document een actie meegeven zodat onFact het aangemaakte document koppelt aan een klantenfiche of een nieuwe klantenfiche aanmaakt wanneer er geen bestaat. Hiervoor geef je de header X-ACTIONS mee met de waardeFIND-OR-CREATE-CUSTOMER.

Mogelijke waarden zijn:

  • CREATE-CUSTOMER

  • FIND-OR-CREATE-CUSTOMER

  • UPDATE-CUSTOMER

  • FIND-PRODUCTS

  • USE-FIRST-DESCRIPTION

  • USE-FIRST-TOPTEXT-DESCRIPTION

Meerdere acties kunnen gecombineerd worden door deze te scheiden met een komma.

Factuur maken

POST https://api5.onfact.be/v1/invoices/:id.json

Path Parameters

Headers

{
    "id": 123,
    "code": "Created"
}

Last updated