Ponto

Ponto is een tool om je bankgegevens te koppelen met een andere software. Door je Ponto-account te verbinden met onFact, kan je je bankgegevens en de betalingsmogelijkheden van jouw bank automatisch met onFact delen.

Als onFact met Ponto gekoppeld is, kunnen al je banktransacties en het saldo van je verbonden bankrekeningen ingelezen worden. Met deze gegevens kan onFact dan automatisch facturen afpunten, een volledig overzicht geven van al je rekeningen, ...

Om deze koppeling te gebruiken in onFact moet je zelf drie acties uitvoeren:

  • een Ponto-account aanmaken;

  • je bankrekeningen toevoegen in Ponto;

  • de Ponto-koppeling activeren in onFact.

onFact verzorgt de technische koppeling tussen onFact en Ponto. Voor alle vragen over activatie, connectie met je bank, ... kan je terecht bij Ponto. Indien je technische problemen ervaart kan je terecht bij support@onfact.be.

Aanmaken account bij Ponto

Via de website van Ponto kan je eenvoudig een account voor je bedrijf aanmaken. Je zal hier ook tussen de verschillende abonnementsformules kunnen kiezen. De formule die je nodig hebt om je transacties in te laden is de "Bankrekeninginformatie". Wil je ook vanuit onFact betalingen uitvoeren, dan dien je ook de "Betalingsinitiëring" te activeren.

Ponto-koppeling activeren

Om de Ponto-koppeling te activeren:

  1. Klik rechtsboven in onFact op je e-mailadres om het menu te openen

  2. Ga naar 'Apps & koppelingen'

  3. Selecteer de tab 'Betalingen'

  4. Klik bij 'Ponto: koppel je bankrekeningen' op de groene knop 'Activeren'

Na activatie kan je via de gele knop 'Configureren' je Ponto-account gaan koppelen. Je wordt gevraagd een verbinding tot stand te brengen met je Ponto-account: je wordt nu omgeleid naar de Ponto-omgeving. Daar moet je onFact de toestemming geven om je Ponto-gegevens te ontvangen.

In je Ponto-omgeving zal je je bankrekening zien. Bij de tab 'Betalingen' dien je ook Ponto toe te laten de betalingen uit te voeren. Een mededeling zal verschijnen met de vraag of je betalingen wil toelaten. Dit moet je toestaan/activeren in Ponto, vooraleer je via onFact betalingen zal kunnen laten uitvoeren.

Nadat je via Ponto je hebt aangemeld, zal je in onFact een overzicht te zien krijgen van jouw rekening(en) die via Ponto gegevens doorzenden. Dit gebeurt op basis van je IBAN-nummer.

In het overzicht van je betalingen (menu linkerzijde) zal nu een extra regel verschijnen: Ponto. Als je daar op 'Bekijken' klikt kan je de lijst van transacties bekijken die via je Ponto-connectie zijn binnengekomen.

Ponto haalt elke vier uur je transacties op en stuurt deze door naar onFact. Bij het opzetten van de account en de koppeling met Ponto gaat Ponto enkel de laatste 100 transacties ophalen. Op sommige rekeningen zijn al duizenden transacties gebeurd voordat de koppeling opgezet wordt, dus onFact gaat deze niet retroactief allemaal ophalen. Een eventuele workaround is via je online bankomgeving eenmalig een CODA-bestand downloaden en dit importeren in onFact: op die manier kan je ook oudere transacties verwerken.

Last updated