Aankopen

Via deze module kan je ook je aankoopfacturen van je leveranciers en bonnetjes in onFact verwerken. Je kan betalingen opvolgen, de aangekochte stock updaten, eenvoudig je documenten bezorgen aan je boekhouder ... In onFact kan je alle aankopen kwijt, zowel deze die een link hebben naar je voorraad en facturatie (bv. nieuwe producten) als degene die te maken hebben met je bedrijfsvoering (bv. internetkosten, verwarming, ...). onFact geeft inzicht in de aankoop versus uitgaven per periode of per aankoopcategorie.

Aankopen activeren

'Aankopen' vind je als een app in onFact. Om ze te activeren, doe je het volgende:

  • Navigeer rechtsboven naar je e-mailadres en klik op 'Apps en koppelingen'.

  • Kies 'Apps en koppelingen met betrekking tot documenten'.

  • Klik op de groene knop 'Activeren' om de app 'Aankopen' te activeren in onFact.

    • In het linkermenu verschijnt nu een sectie 'Aankopen'.

    • Onder je 'Contacten' in het linkermenu verschijnt een lijst met je 'Leveranciers'.

De module 'Aankopen' gebruiken

Aankopen invoeren

Het invoeren van je aankopen in onFact kan op meerdere manieren. onFact heeft een inboxfunctie om eenvoudig je aankoopfacturen te ontvangen. De aankoopfacturen in bijlage van e-mails kan je onmiddellijk en eenvoudig in het programma verwerken. Je onFact-inbox aanvaardt ook e-facturen via het PEPPOL-kanaal. Zo kunnen je leveranciers je vanuit hun facturatiesoftware e-facturen sturen. Papieren documenten kan je vanaf je scanner meteen naar je onFact-inbox mailen of neem er een foto van met je smartphone via de onFact app. Lees meer:

Aankopen verwerken

Elk inkomend document wordt automatisch gescand door OCR-herkenningssoftware, zo beperk je tikwerk tot een minimum. Koppel aangekochte goederen aan voorraadbeheer of je eigen aankoopcategorieën. Lees meer:

Aankopen betalen

Bij het verwerken van een aankoop worden de nodige betaalgegevens in onFact opgeslagen (o.a. IBAN-nummer leverancier, bedrag, mededeling, ...). Zo kan je vanuit onFact je ingevoerde aankopen meteen betalen (bv. via QR-code), inplannen voor betaling op latere datum of een uitgevoerde betaling aan je aankoop koppelen. Lees meer:

Aankopen exporteren voor de boekhouder

onFact zet automatisch je aankoopfacturen om naar het UBL-formaat voor elektronische facturen. Dit kan rechtstreeks doorgestuurd worden naar een boekhoudprogramma voor snelle en automatische verwerking. Lees meer:

Leveranciers

Zodra je 'Aankopen' activeert, vind je in het linkermenu onder 'Contacten' ook een lijst van leveranciers.

Je kan in onFact eenvoudig een lijst van bestaande leveranciers importeren. Telkens je een aankoop gaat verwerken, kan je ook de (nieuwe) leverancier opslaan en een leveranciersfiche aanmaken.

De nummering van je leveranciers in onFact kan je ook instellen.

Tenslotte kan je je leveranciers ook uit onFact exporteren naar een verschillende bestandsformaten.

Standaard aankoopcategorie

Als je gebruik maakt van aankoopcategorieën in onFact, kan je in een leveranciersfiche aangeven dat aankopen van een bepaale leverancier standaard in een specifieke aankoopcategorie moeten terechtkomen.

Last updated