Leveringsbonnen

Leveringsbonnen activeren

Het gebruik van leveringsbonnen kan geactiveerd worden vanuit de 'Apps en koppelingen'.

 1. Navigeer rechtsboven naar je e-mailadres en klik er op om het menu te openen.

 2. Selecteer 'Apps en koppelingen' in het menu.

 3. In de lijst van 'Apps en koppelingen met betrekking tot documenten' ga je naar 'Leveringsbonnen'.

Deze uitbreiding kan je activeren en nadien meteen gebruiken; een extra type documenten ('Leveringsbonnen') zal in het linkermenu verschijnen.

Leveringsbonnen gebruiken

De opbouw en opmaak van een leveringsbon is analoog aan deze van een factuur.

Nog geen factuur aangemaakt? Lees eerst in de documentatie rond factuur aanmaken - basismodule hoe je dit aanpakt.

Voorbeeld van een leveringsbon:

Prijs tonen / verbergen op leveringsbon

Standaard worden op de leveringsbonnen de prijzen van producten weergegeven. Wil je deze niet zichtbaar maken voor de klant, dan kan je dit aanpassen op niveau van je template.

 • Ga rechtsboven naar je e-mailadres en klik er op om het menu te openen.

 • Kies 'Instellingen bedrijf'.

 • Ga naar de tab 'Templates'. Je krijgt nu een overzicht van de templates die je in gebruik hebt.

 • Kies de template die je wil aanpassen en klik op de gele knop 'Template personaliseren'.

Scroll naar onder in het bewerkingsvenster; onder de aanduidingen m.b.t. kleuren kan je enkele keuzes aan- of uitvinken:

 • Prijzen op leverbonnen weergeven: als je dit uitvinkt zullen de prijzen NIET worden weergegeven op leveringsbonnen.

 • Toon aantallen: als je dit uitvinkt zullen geen aantallen worden weergegeven op documenten, dus ook niet op de leveringsbonnen.

Klik onderaan de pagina op 'Opslaan' om je keuzes te bewaren.

Afwijkend leveringsadres

Het is mogelijk om naast het facturatie-adres, ook een afwijkend leveringsadres weer te geven op je leveringsbon. Lees hier hoe je dat doet.

Overname leveringsdatum op factuur

Als je het veld 'Leveringsdatum' hebt geactiveerd, zal je deze datum ook op je facturen kunnen vermelden.

Kopieer je een leveringsbon naar een factuur, dan zal de datum van de leveringsbon automatisch worden overgenomen als 'leveringsdatum' op de factuur (lees hier meer over het veld 'Leveringsdatum).

Meerdere leveringsbonnen in 1x factureren

In het overzicht van leveringsbonnen is het mogelijk om meerdere bonnen aan te duiden, en deze op één en dezelfde factuur te laten verschijnen.

 • selecteer je bv. drie bonnen gericht aan dezelfde klant, dan zullen alle vermelde goederen en diensten op één en dezelfde factuur aan deze klant verschijnen.

 • selecteer je bv. drie bonnen gericht aan klant A en 2 bonnen gericht aan klant B, dan zullen alle vermelde goederen en diensten geleverd aan klant A op eenzelfde factuur komen, en alle vermelde goederen en diensten geleverd aan klant B op een andere factuur (gericht aan klant B).

Dit verloopt via de blauwe knop 'Acties' in het overzicht van leveringsbonnen:

Instellingen voor kopiëren en samenvoegen

Bij het activeren van de leveringsbon-app, kan je configureren hoe het document met samengevoegde leveringsbonnen er moet uitzien.

 • Klik rechtsboven op je e-mailadres in onFact

 • Ga naar 'Apps en koppelingen'

 • Bij de 'Apps en koppelingen m.b.t. documenten' zie je 'Leveringsbonnen': klik op de gele knop 'Configureren'.

Er zijn drie keuzes:

 • Geen tussentitels invoegen: alle productlijnen uit alle gecombineerde leveringsbonnen verschijnen onder elkaar op het einddocument.

 • Kleine tussentitels invoegen: alle productlijnen verschijnen per leveringsbon onder elkaar op het einddocument.

 • Tussentitels en subtotalen invoegen: op het einddocument zie je per leveringsbon een overzicht van productlijnen en het subtotaal per leveringsbon.

Let op! Werk je met een template die niet compatibel is met deze configuraties, dan zal er een waarschuwing verschijnen. Contacteer support@onfact.be om je template te updaten.

Leveringsbon ondertekenen

Een leveringsbon kan je ook laten ondertekenen. Je kan de bon uitprinten en laten ondertekenen, maar de klant kan deze ook digitaal en/of vanop afstand ondertekenen.

In het hoofdstuk 'Online ondertekenen' vind je alle info over:

 • instellen van je eigen handtekening als zaakvoerder;

 • digitaal ondertekenen van een document;

 • begeleidende e-mail met mogelijkheid digitaal ondertekenen van een document.

Lees hier het hoofdstuk 'Online ondertekenen'.

Last updated