Documentatie
onFact.BE
Search
K

Aankoopborderellen

Aankoopborderellen dienen in onFact als aankoopfactuur voor producten die je koopt bij partijen die zelf geen factuur kunnen maken. Bijvoorbeeld bij het opkopen van oude metalen of aankopen van materiaal van particulieren.

Aankoopborderellen activeren

'Aankoopborderellen' vind je als een app in onFact. Om ze te activeren, doe je het volgende:
  1. 1.
    Klik rechtsboven op je e-mailadres in onFact om het menu te openen
  2. 2.
    Ga naar 'Apps en koppelingen' en selecteer daar de tab 'Documenten'
  3. 3.
    Klik naast 'Aankoopborderellen' op de groene knop 'Activeren'

Aankoopborderellen aanmaken

Van zodra de app geactiveerd is, zal je in het linker onFact-menu 'Aankoopborderellen' zien staan onder de sectie 'Aankoop'.
De aanmaak van een aankoopborderel is gelijklopend als de andere documenten in onFact (zelfde opbouw als bv. factuur).
Nog geen factuur aangemaakt? Lees eerst in de documentatie rond factuur aanmaken - basismodule hoe je dit aanpakt.
Om een nieuw borderel aan te maken, klik je op de groene knop 'Aankoopborderel aanmaken'.
Je kan de gegevens van de klant invoeren, het aangekochte product omschrijven en de prijs bepalen.
Vanuit het samenvattingsvenster kan het borderel verzonden of geprint worden, naar analogie met de andere onFact-documenten:
Een aankoopborderel ziet er als volgt uit:

Extra instellingen

Via de pagina 'Standaardwaarden' kan je een standaard onderschrift instellen dat op je aankoopborderellen kan gebruikt worden. Lees hier hoe je zo'n standaard onderschrift aanmaakt.
Bij de aanmaak van een aankoopborderel kan je de tekst in het onderschrift nog steeds manueel wijzigen.