Maateenheden

In het veld 'Aantal' van een productlijn kan in onFact standaard enkel een numerieke waarde ingegeven worden. In sommige sectoren is het van belang om ook maateenheden zoals "m²", "km", "m" toe te voegen om correcter aan te duiden wat er juist gefactureerd wordt.

Maateenheden activeren

'Maateenheden' in onFact is een configuratie die je eerst moet activeren om te kunnen gebruiken.

  1. Ga rechtsboven naar je e-mailadres en klik 'Apps en koppelingen'.

  2. Bij de apps en koppelingen met betrekking tot producten activeer je 'Maateenheden'.

Maateenheden gebruiken

Bij de aanmaak van een document kan je nu een maateenheid invoeren onder 'Aantal':

Ook op productniveau kan je, bij aanmaak nieuw product of bewerken bestaand product, meteen deze maateenheden invoeren:

Voor een kabeltype wordt op productniveau aangeduid dat de maateenheid 'm' is, en het aantal '6'. Op een factuur ziet dit er dan als volgt uit:

Eigen maateenheden toevoegen

Het is mogelijk om eigen maateenheden aan de standaardlijst toe te voegen.

  1. Ga rechtsboven naar je e-mailadres en klik 'Apps en koppelingen'.

  2. Bij de apps en koppelingen met betrekking tot producten ga je naar 'Maateenheden'.

  3. Klik op de gele knop 'Configureren'.

Je ziet nu een (lege) lijst van de maateenheden die je zelf al hebt toegevoegd.

Om een maateenheid toe te voegen, klik je op de groene knop 'Maateenheid toevoegen' rechtsboven. Je kan een naam en een symbool (bv. afkorting) voor de maateenheid opgeven. Klik nadien op 'Toevoegen'. In dit voorbeeld hebben we een eenheid 'Stuk' met symbool 'st.' toegevoegd. Je kan deze eenheid later ook nog gaan bewerken.

De maateenheid zal nu ook verschijnen in de keuzelijst van maateenheden bij het invoeren van een product of aanmaken van een document.

Last updated