Periodieke onderhouden

⭐ PREMIUM

Via deze module krijg je een overzicht van in te plannen periodieke onderhouden, kan je deze opvolgen, inplannen en verbinden aan werkbonnen.

Periodieke onderhouden activeren en configureren

Om periodieke onderhouden in onFact te kunnen gebruiken moet je deze uitbreiding eerst activeren.

  1. Ga rechtsboven naar je e-mailadres en klik er op om het menu te openen.

  2. Ga naar 'Apps en koppelingen'.

  3. Bij de apps en koppelingen m.b.t. Planning & Uitvoering kies je 'Periodieke onderhouden'; klik op de groene knop 'Activeren'.

  4. In het linkermenu van onFact verschijnt nu onder 'Planning & Uitvoering' deze nieuwe module.

Periodieke onderhouden instellen

Een periodiek onderhoud is in onFact steeds gekoppeld aan een werkbon. Ga je ergens ter plaatse voor een onderhoud, dan kan je via deze huidige onderhoudsbon meteen een periodiek onderhoud toevoegen. Op die manier word je herinnerd aan waar je binnen x aantal tijd opnieuw kan langs gaan.

In het samenvattingsscherm van een werkbon zie je een kader 'Periodiek onderhoud':

Via de gele knop 'Bewerken' kan je een onderhoud aanmaken. Geef het onderhoud een naam en kies het interval. Annuleer toekomstige onderhouden (bv. door vervangen installatie) via de rode knop.

In je overzicht van periodieke onderhouden verschijnen de klanten die via een werkbon reeds werden gelinkt aan een onderhoud. Ook via dit overzicht kan je een eventueel toekomstig onderhoud annuleren.

Via de blauwe knop 'Inplannen' open je de Agenda, om op die manier het onderhoud via een nieuwe 'Werkbon' in te plannen, bv. nadat je de klant gecontacteerd hebt enkele dagen voor de volgende onderhoudsdatum. De materialen en andere elementen die aanwezig waren in de oorspronkelijke werkbon, worden overgenomen in de nieuwe werkbon (en kunnen van daaruit ter plekke aangepast worden).

Periodieke onderhouden inplannen via automatische e-mail

Via een automatisch e-mailbericht kan je je klanten herinneren aan een in te plannen onderhoud.

  • Ga rechtsboven naar je e-mailadres en klik er op om het menu te openen: kies 'Apps en koppelingen'

  • Bij de apps en koppelingen m.b.t. Planning & Uitvoering kies je 'Periodieke onderhouden'; klik op de gele knop 'Configureren'.

In het onderstaand voorbeeld zal de klant automatisch een e-mail ontvangen met de vraag om contact op te nemen om het onderhoud in te plannen, en dit 30 dagen voor de volgende onderhoudsdatum (zoals vermeld in je overzicht van periodieke onderhouden).

Op basis van de feedback van de klant kan je dan meteen de nieuwe werkbon inplannen.

Last updated