Koppeling met ExactOnline activeren en gebruiken

Exact Online

onFact biedt tal van mogelijkheden om facturen opgemaakt met onFact optimaal verder te verwerken in de boekhouding. Wanneer u uw boekhouding voert met het ExactOnline programma kan u een rechtstreekse koppeling tussen beide programma's activeren. Met deze koppeling kan u verkoopfacturen, creditnota's en aankoopfacturen doorsturen naar ExactOnline en een boekingsvoorstel aanmaken dat enkel nog moet goedgekeurd worden. Dit maakt deze koppeling één van de meest efficiënte methoden om gegevens van onFact over te zetten naar de boekhouding. 

Koppeling activeren

 1. Ga in onFact via het menu rechtsboven naar 'Apps en koppelingen.
 2. Activeer de koppeling 'ExactOnline: facturen doorsturen naar boekhoudpakket'.
 3. Klik op 'Instellingen' naast deze app.
 4. Klik op de knop 'ExactOnline openen en koppelen aan onFact. U wordt nu doorgestuurd naar ExactOnline waar u moet inloggen en toestemming geven aan onFact om gegevens te raadplegen en te uploaden.
 5. U wordt nu terug doorgestuurd naar onFact. Selecteer nu de administratie in ExactOnline waaraan u de onFact account wil koppelen.

Verkoopfacturen doorsturen

 1. Ga via het linkermenu naar 'Facturen'. Selecteer hier de facturen die u wil doorsturen. U kan gebruik maken van de filterfunctie rechtsboven om bijvoorbeeld enkel facturen van het vorige kwartaal weer te geven. 
 2. Via de blauwe knop 'Acties' rechtsboven kan u de geselecteerde facturen doorsturen naar ExactOnline. De verzending start en u zal per document een statusmelding krijgen. Facturen waar bijvoorbeeld een ongeldig btw-nummer gebruikt is, kunnen niet worden doorgestuurd.
 3. De boekingsvoorstellen zijn nu gegenereerd in uw ExactOnline omgeving. Standaard worden verkoopfacturen toegevoegd in het dagboek '700 - Verkopen' met grootboekrekening '700000 - Verkopen en diensten'
 4. In de tabel verschijnt nu in de ExactOnline kolom een logo voor elk document dat succesvol doorgestuurd is. Het is ook mogelijk om via de filterfunctie te zoeken op deze kolom.

Creditnota's doorsturen

 1. Ga via het linkermenu naar "Creditnota's". Selecteer hier de creditnota's die u wil doorsturen. U kan gebruik maken van de filterfunctie rechtsboven om bijvoorbeeld enkel facturen van het vorige kwartaal weer te geven. 
 2. Via de blauwe knop "Acties" rechtsboven kunt u de geselecteerde creditnota's doorsturen naar ExactOnline. De verzending start en u zal per document een statusmelding krijgen. 
 3. De boekingsvoorstellen zijn nu gegenereerd in uw ExactOnline omgeving. Standaard worden creditnota's toegevoegd in het dagboek "701 - Creditnota's" met grootboekrekening "700000 - Verkopen en diensten"
 4. In de tabel verschijnt nu in de ExactOnline kolom een logo voor elk document dat succesvol doorgestuurd is. Het is ook mogelijk om via de filterfunctie te zoeken op deze kolom.

Aankoopfacturen doorsturen

 1. Ga via het linkermenu naar 'Aankoopfacturen'. Selecteer hier de creditnota's die u wil doorsturen. U kan gebruik maken van de filterfunctie rechtsboven om bijvoorbeeld enkel facturen van het vorige kwartaal weer te geven. 
 2. Via de blauwe knop 'Acties' rechtsboven kan u de geselecteerde aankoopfacturen doorsturen naar ExactOnline. 
 3. U wordt nu doorgestuurd naar de eerste aankoopfactuur in uw selectie. U moet per lijn in uw aankoopfactuur de correcte btw-regels selecteren en ook het rekeningnummer aangeven. Deze lijsten worden rechtstreeks opgehaald uit uw ExactOnline omgeving en kan u hier ook aanpassen wanneer u bijvoorbeeld een rekeningnummer wil toevoegen. Het systeem loopt alle geselecteerde aankoopfacturen één per één af om ze zo allemaal door te sturen.
 4. In de tabel verschijnt nu in de ExactOnline kolom een logo voor elk document dat succesvol doorgestuurd is. Het is ook mogelijk om via de filterfunctie te zoeken op deze kolom.

Koppeling voor boekhouders

Bent u een boekhouder en wil u individuele onFact accounts aan dossiers in ExactOnline linken? Tijdens het opzetten van de koppeling moet de correcte administratie in ExactOnline geselecteerd worden, deze optie kan niet bewerkt worden waardoor de dossiers gescheiden blijven. Om deze instelling aan te passen moet de koppeling verbroken worden en opnieuw toestemming gegeven worden.

Nog steeds hulp nodig? Contacteer ons Contacteer ons