3. Product aanmaken

Om een nieuw product aan te maken, navigeer je in het onFact dashboard aan de linkerzijde naar 'Producten':

In onFact maakt een product steeds onderdeel uit van een productgroep. Hoe je een productgroep benoemt en welke producten je er aan koppelt, zal afhankelijk zijn van jouw sector en commerciële activiteiten.

Het kan daarbij om specifieke producten gaan, maar ook om meer algemene diensten. Enkele voorbeelden:

PRODUCTGROEP

PRODUCT

Leiding

PVC 3x10 per meter

AlPex per meter

Commissie

Verkoop pand

Verhuur pand

Attesten

Keuring stookolietank

Keuring elektrische installatie (particulier)

Arbeid

Voegwerken

Egaliseren

Productgroep aanmaken

Om te kunnen starten moet je dus eerst een productgroep toevoegen.

  1. Klik rechtsboven op de groene knop 'Productgroep toevoegen'.

  2. Je kan je Productgroep een naam geven en klikken op 'Toevoegen'.

In deze tutorial is de onFact-klant een telecombedrijf. Een eerste productgroep zijn 'Toestellen'.

In het overzicht van de productgroepen zie je nu een eerste groep 'Toestellen' staan.

Product aanmaken

Je kan nu individuele producten gaan toevoegen. Klik naast de naam van je productgroep op 'Bekijken'.

Je ziet dat er nog geen producten in de lijst staan: deze kan je aanmaken door rechtsboven op de groene knop 'Product toevoegen' te klikken. Het product krijgt automatisch een volgnummer. De productgroep staat vooraf ingevuld (heb je al meerdere productgroepen aangemaakt, dan kan je in het drop-down menu eventueel een andere productgroep selecteren).

Je geeft je product een naam, en optioneel een omschrijving. Je kan indien gewenst ook de aankoopprijs invoeren, de verkoopprijs en het gepaste btw-percentage.

Dit is het standaard btw-percentage, wanneer je op de factuur bijvoorbeeld intracommunautaire handelingen gebruikt, wordt dit automatisch aangepast.

Heeft je product een variabele prijs? Vul dan €0 in of een vaak gebruikte prijs, en pas dit later per factuur aan.

Als alles aangevuld is, klik je onderaan op de groene knop 'Toevoegen'. Je komt nu op de ingevulde detailfiche van je product (in dit voorbeeld: een router).

Om terug te gaan naar het overzicht van je productgroep klik je bovenaan op 'Terug'. Je zal nu zien dat je productgroep (voorbeeld: Toestellen) al één product bevat (voorbeeld: Router).

Om een extra product onder deze groep toe te voegen, klik je rechtsboven op de groene knop 'Product toevoegen'. Je vult een nieuwe fiche in en kan één of meerdere producten onder deze productgroep toevoegen.

Extra producten/groepen aanmaken

Wil je een andere productgroep toevoegen?

  1. Klik in het menu aan de linkerzijde op 'Producten'. Je komt nu opnieuw in het overzicht van de productgroepen terecht.

  2. Om een nieuwe productgroep aan te maken, klik je rechtsboven op de groene knop 'Productgroep toevoegen'.

  3. Je geeft ook deze groep een naam, en kan er andere producten aan toevoegen.

In het voorbeeld hieronder werd een tweede productgroep 'Arbeid' aangemaakt. Deze omvat bv. de diensten die het bedrijf levert; installatie en aansluiting van de toestellen.

Als de producten of diensten die jij nodig hebt zijn ingevoerd, ben je klaar om in de volgende stap een factuur te maken.

Last updated