Tags

Als je tags gaat gebruiken in je tekst, worden deze tags dynamisch vervangen door de corresponderende waarde van het document. Voorbeeld:

"Uit onze administratie blijkt dat onze factuur met factuurnummer %document_number% op naam van %customer_name% t.a.v. %contact_name% ondanks het verstrijken van de betalingstermijn tot op heden niet betaald is. Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag, %total_amount_incl%, alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de %term% dagen, over te maken op onze bankrekening %iban% onder vermelding van het factuurnummer."

"Uit onze administratie blijkt dat onze factuur met factuurnummer F2021003 op naam van De Rijcke H.O. t.a.v. Leslie Mertens ondanks het verstrijken van de betalingstermijn tot op heden niet betaald is. Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag, € 110,23, alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 7 dagen, over te maken op onze bankrekening NL56 INGB 0123456789 onder vermelding van het factuurnummer."

De beschikbare tags in onFact worden hieronder opgelijst:

Last updated