Documentatie
onFact.NL
Search
K
Comment on page

Tags

Als je tags gaat gebruiken in je tekst, worden deze tags dynamisch vervangen door de corresponderende waarde van het document. Voorbeeld:
"Uit onze administratie blijkt dat onze factuur met factuurnummer %document_number% op naam van %customer_name% t.a.v. %contact_name% ondanks het verstrijken van de betalingstermijn tot op heden niet betaald is. Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag, %total_amount_incl%, alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de %term% dagen, over te maken op onze bankrekening %iban% onder vermelding van het factuurnummer."
"Uit onze administratie blijkt dat onze factuur met factuurnummer F2021003 op naam van De Rijcke H.O. t.a.v. Leslie Mertens ondanks het verstrijken van de betalingstermijn tot op heden niet betaald is. Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag, € 110,23, alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 7 dagen, over te maken op onze bankrekening NL56 INGB 0123456789 onder vermelding van het factuurnummer."
De beschikbare tags in onFact worden hieronder opgelijst:
Tag
Info
%number%
Volgnummer
%company_name%
Uw bedrijfsnaam
%iban%
Uw IBAN nummer
%bic%
Uw BIC code
%customer_number%
Klantnummer
%customer_name%
Klantnaam
%contact_name%
Naam contactpersoon indien beschikbaar
%document_number%
Volgnummer
%document_date%
Datum document
%total_amount_excl%
Totaalbedrag excl. btw
%total_amount_incl%
Totaalbedrag incl. btw
%total_amount_to_be_paid%
Totaalbedrag te betalen
%term%
Betaaltermijn in dagen
%expiration_date%
Vervaldatum
%financial_discount%
Financieel kortingspercentage
%financial_discount_date%
Uiterste betaaldatum voor financiële korting
%total_amount_incl_with_financial_discount%
Totaalbedrag incl. btw en financiële korting
%link%
Link naar het online document
%payment_button%
Betaalknop
%sign_button%
Knop om het document online te ondertekenen
%customer_street%
Straat klant
%customer_street_number%
Huisnummer klant
%customer_city_code%
Postcode klant
%customer_city%
Stad klant
%customer_email%
E-mailadres klant
%customer_phone%
Telefoonnummer klant
%customer_gsm%
GSM-nummer klant
%customer_fax%
Faxnummer klant
%customer_website%
Website klant
%customer_country_id%
Land klant