Offertes

Basismodule

Via de offertemodule kan je prijsoffertes opmaken voor je klanten. De opbouw is vergelijkbaar met de opbouw van een factuur. Voor de detailinfo per veld verwijzen we dan ook naar de handleiding 'Facturen'.

Als je offerte gemaakt is, zijn er functies beschikbaar via de blauwe 'Actie' knop en de groene 'Kopiëren naar' knop.

Acties

Via de blauwe knop 'Acties' kan je:

 • je offerte verzenden (via e-mail of post);

 • de status van je offerte veranderen naar 'Verzonden';

 • de status van je offerte veranderen naar 'Geweigerd';

 • de status van je offerte veranderen naar 'Aanvaard'.

Kopiëren naar

Via de groene knop 'Kopiëren naar' kan je je offerte eenvoudig kopiëren naar:

 • een nieuwe offerte;

 • een nieuwe voorschotfactuur;

 • een nieuwe factuur.

Je kan de offertes ook kopiëren naar een bestelbon (meer info), leveringsbon (meer info) of betalingsverzoek (meer info), maar dat zijn uitbreidingen die je eerst moet activeren.

Voorschotten

Voorschotfacturen zijn geen aparte documenten in onFact maar eigenlijk gewone facturen. Het is wel een specifieke functie in onFact om de opvolging te faciliteren. Je kan vanuit een offerte een voorschotfactuur opmaken en een vast of procentueel bedrag als voorschot kiezen.

 1. Deze voorschotfactuur komt in de lijst van facturen terecht, waar je ook gebruik kan maken van de mogelijkheden voor betalingsopvolging.

 2. Wanneer je na oplevering van de producten of diensten een eindfactuur wil opmaken, ga je terug naar de offerte en kopieer je deze naar een factuur.

 3. Het voorschotbedrag zal automatisch in mindering worden gebracht zodat de som van beide facturen gelijk is aan de offerte.

 4. Je kan ook meerdere voorschotfacturen opmaken indien er in meerdere malen betaald wordt.

Online ondertekenen

Via onFact kan een klant een offerte digitaal ondertekenen; dit werkt op basis van een ondertekenknop in een e-mail. Lees hier hoe je dit heel eenvoudig kan instellen.

In de mailbox van de klant kan dit er als volgt uitzien:

Als de klant op de knop in de e-mail doorklikt, opent zich de factuur binnen onFact omgeving. Links staat er een ondertekenvenster, waarin je via muisbeweging of touchpad een handtekening kan toevoegen.

Na ondertekening verandert de status van de offerte in onFact automatisch in 'Aanvaard'. Je zal ook via e-mail op de hoogte gebracht worden van de ondertekening/aanvaarding.

Zodra de klant de offerte aanvaardt door online ondertekening, kan je deze niet meer aanpassen (zie hangslotsymbool).

Door op het hangslot te klikken kan je echter het document terug ontgrendelen. De status van het document blijft 'Aanvaard', maar de handtekening van de klant wordt verwijderd. Let hier dus bijzonder mee op!

Een meer correcte manier om een aanvaarde offerte te wijzigen/bij te werken is de bestaande offerte te kopiëren naar een nieuwe offerte, en deze opnieuw te laten ondertekenen.

Uitbreidingen

Extra tekstveld bovenaan document

onFact biedt de mogelijkheid om bovenaan je documenten (bv. je factuur) extra tekst toe te voegen. Dit kan via een extra tekstveld bovenaan het document waar je vrij informatie in kan opnemen. Dit tekstveld staat tussen de algemene documentgegevens en de tabel met lijnen. Lees hier meer over de activatie van dit extra tekstveld.

Werf- of leveringsadres toevoegen

Het is mogelijk om op je offertes een werfadres of leveringsadres weer te geven, dat afwijkt van het eventuele facturatie-adres of adres van de klant. Lees hier hoe je een werfadres of leveringsadres toevoegt.

Staffelprijzen

Heb je de app 'Staffelprijzen' geactiveerd, dan kan je deze hier aan je product toekennen. Indien je per klantcategorie (bv. bedrijf of particulier) andere prijzen hanteert, is het mogelijk om staffels aan te maken. Per product kan je een staffelprijs aanmaken. Lees hier hoe je dit doet.

Maateenheden

Heb je de app 'Maateenheden' geactiveerd, dan kan je deze voor de producten op je offertes gaan gebruiken. Voeg maateenheden toe aan de aantallen op je offertes. Lees hier meer over maateenheden.

Een goede offerte maken doe je zo!

Je hebt reclame gemaakt, potentiële klanten actief benaderd en je krijgt de vraag: “Kan je een offerte maken?” Dergelijke vraag tot opmaak van een offerte komt er vaak pas nadat je behoorlijk wat inspanningen hebt geleverd; je kan er dan ook maar beter de nodige aandacht aan besteden. Met een goede offerte maximaliseer je je kansen op succes en uiteindelijk het binnenhalen van de opdracht of verkoop.

Lees in ons blog-artikel hoe je van je offerte echt een verkoopstool maakt. Succes!

Last updated