Yuki

Wanneer je je boekhouding voert via Yuki kan je een rechtstreekse koppeling tussen onFact en Yuki activeren. Met deze koppeling kan je verkoopfacturen, creditnota's en aankoopfacturen doorsturen naar Yuki, waar je deze dan eenvoudig verder kan verwerken.

De Yuki-koppeling activeren

  1. Ga via het menu rechtsboven (e-mailadres) naar 'Apps en koppelingen'.

  2. Activeer bij 'Apps en koppelingen met betrekking tot boekhouding' de koppeling 'Yuki'

  3. Klik op de gele knop 'Configureren' naast deze app.

onFact zal je nu voor de koppeling met Yuki om een 'API Key' en 'Administration ID' vragen.

Ga in een nieuw tabblad naar je eigen Yuki-omgeving en log in. Kies in het linkermenu 'Instellingen'.

Ga naar het blok 'Domein', en kies 'Mijn Domein'. Scroll naar onder en selecteer bij 'Instellingen' de 'Webservices'.

  • Kopieer de waarde uit het veld 'API-SLEUTEL' in het veld 'API Key' in onFact;

  • Kopieer de waarde uit het veld 'ADMINISTRATIE-ID' in het veld 'Administration ID' in onFact.

Klik nu op 'Opslaan': de connectie met Yuki is nu opgezet:

Als de koppeling met Yuki geactiveerd is, krijg je in het venster ook de mogelijkheid om facturen automatisch door te sturen naar Yuki. De facturen worden éénmaal daags ('s nachts) verzonden naar Yuki. Dit houdt het volgende in:

  • Verkoopfacturen: worden automatisch doorgestuurd als ze status 'verzonden' of 'betaald' hebben.

  • Creditnota's: worden automatisch doorgestuurd als ze status 'verzonden' of 'betaald' hebben.

  • Aankoopborderellen: worden automatisch doorgestuurd als ze status 'verzonden' of 'betaald' hebben.

  • Inkomende aankoopdocumenten (via onFact mailadres of PEPPOL): deze worden niet automatisch doorgestuurd maar moeten manueel goedgekeurd worden voor verzending, door ze in te boeken als aankoop (zie volgend punt) of door ze manueel door te sturen naar boekhouder;

  • Aankoopfacturen: alle aankoopfacturen die je verwerkt via de module 'Aankopen' of de verwerklijst, worden automatisch doorgestuurd.

Documenten doorsturen naar Yuki

Verkoopfacturen doorsturen

1.Ga via het linkermenu in onFact naar 'Facturen'. Selecteer hier de facturen die je wil doorsturen.

Je kan gebruik maken van de filterfunctie rechtsboven om bijvoorbeeld enkel facturen van het vorige kwartaal weer te geven en te selecteren.

2. Via de blauwe knop 'Acties' rechtsboven kan je de geselecteerde facturen doorsturen naar Yuki. De facturen worden omgezet naar het UBL-formaat en op die manier verder verwerkt in Yuki. De verzending start en je zal per document een statusmelding krijgen. Facturen waar bijvoorbeeld een ongeldig btw-nummer gebruikt is, kunnen niet worden doorgestuurd.

3. In de tabel verschijnt nu in de Yuki-kolom een logo voor elk document dat succesvol doorgestuurd werd vanuit onFact.

TIP: het is ook mogelijk om via de filterfunctie te zoeken op deze kolom, zodat je kan bekijken welke facturen reeds doorgestuurd werden.

Creditnota's doorsturen

1.Ga via het linkermenu in onFact naar 'Creditnota's'. Selecteer hier de creditnota's die je wil doorsturen.

2. Via de blauwe knop 'Acties' rechtsboven kan je de geselecteerde creditnota's doorsturen naar Yuki. De verzending start en je zal per document een statusmelding krijgen.

3. In de tabel verschijnt nu in de Yuki-kolom een logo voor elk document dat succesvol doorgestuurd werd vanuit onFact.

Aankoopfacturen doorsturen

1.Ga via het linkermenu in onFact naar 'Aankoopfacturen'. Selecteer hier de aankoopfacturen die je wil doorsturen.

2. Er zijn twee mogelijkheden om je aankoopdocumenten door te sturen:

A. Je hebt je aankoopfacturen verwerkt in onFact

Via de blauwe knop 'Acties' rechtsboven kan je de geselecteerde aankoopfacturen doorsturen naar Yuki.

B. Je hebt je aankoopfacturen niet verwerkt in onFact

Je kan de aankoopfacturen die in je verwerklijst staan, zonder verdere eigen verwerking doorsturen naar Yuki. Dit kan via de blauwe knop 'Acties' rechtsboven.

3. In de tabel verschijnt nu in de Yuki-kolom een logo voor elk document dat succesvol doorgestuurd werd via onFact.

Geavanceerde instellingen

Gebruik je in onFact de app 'Grootboekrekeningen' bij je producten, dan zullen de corresponderende rekeningnummers die je aan je producten hebt toegekend, meegezonden worden naar Yuki.

Last updated