Documentatie
onFact.NL
Search…
⌃K

Venice / Unit4

Omdat Venice Unit4 niet in de cloud loopt, kan het geen rechtstreekse verbindingen aan met onFact. Maar je digitale documenten doorgeven voor verwerking in Venice kan op andere manieren:

A) Via partnerplatform:

Verkoop én aankoopfacturen uit een onFact account kunnen eenvoudig naar onze partner Basecone verzonden worden; zo zijn ze beschikbaar voor je boekhouder en verdere verwerking in Venice.

B) Via export van UBL-bestanden:

Je kan je documenten uit onFact exporteren als UBL-bestanden. Deze kunnen door de boekhouder geïmporteerd worden in Venice voor verdere verwerking.

C) Via automatische bestandsuitwisseling:

Het is mogelijk om je documenten vanuit onFact te synchroniseren met Dropbox, Google Drive of je eigen server via SFTP. Vanop die platformen kan je boekhouder je documenten ophalen voor verdere verwerking in Venice.
Last modified 11mo ago