Foutcodes

Foutmelding: 'Ongeldige ref. btw code'

Als je deze melding ziet verschijnen, zijn er twee mogelijke oorzaken/oplossingen.

A) Je kan in onFact op het niveau van de klantgegevens in een factuur een btw-uitzondering aanduiden. Daarnaast kan je ook per lijn een btw-tarief kiezen. Als je een uitzondering kiest, worden de automatisch lijnen op 0% btw gezet, maar is het wel nog mogelijk om deze te bewerken. In dit geval werd er wellicht een btw-uitzondering aangeduid, maar toch btw aangerekend - of omgekeerd, geen uitzondering aangeduid maar ook geen btw aangerekend.

B) Een andere mogelijke oorzaak is dat in het ExactOnline-dossier de standaardcodes niet aanwezig zijn. onFact gebruikt standaardcodes omdat deze normaalgezien in elk dossier aanwezig zijn en zo kunnen we deze automatisch matchen. Wanneer deze btw-codes echter manueel werden aangepast of ingesteld, kan onFact niet weten welke lijn bij welke btw-code hoort.

Foutmelding: 'Boekstuknummer in gebruik'

Als je deze melding ziet verschijnen, zit er al een factuur met dit bepaalde volgnummer in ExactOnline.

Foutmelding: 'Document Type not allowed'

Deze foutmelding krijg je te zien als de koppeling opgezet is met een 'MijnKantoor'-account in ExactOnline en niet met een gewone ExactOnline account. Een 'MijnKantoor'-account heeft niet voldoende rechten om facturen door te sturen naar ExactOnline op de manier die onFact gebruikt. In zo'n geval kan je best aan je boekhouder vragen om de koppeling eenmalig op te zetten. Hij/zij kan hiervoor ook contact nemen met support@onfact.nl.

Foutmelding: 'Wrong Division'

Deze foutmelding wijst op een authenticatiefout bij ExactOnline.

  • Mogelijkheid 1: de foutmelding wil zeggen dat de ExactOnline gebruiker waarmee ingelogd is, geen toegang (meer) heeft tot het specifieke dossier dat geselecteerd is tijdens het opzetten. Voorbeeld: koppeling werd oorspronkelijk opgezet door boekhoudkantoor A maar na verloop van tijd werd het dossier overgenomen door boekhoudkantoor B. De koppeling is dan opgezet via kantoor A met hun login, maar dit kantoor heeft geen toegang meer tot die "division" (dossier). In dit geval kan je onder 'Apps en koppelingen' in onFact de connectie met ExactOnline verbreken en opnieuw koppelen met een een login van kantoor B.

  • Mogelijkheid 2: soms geeft ExactOnline deze foutmelding ook wanneer de koppeling is opgezet met een "MijnKantoor"-gebruiker. Deze gebruiker heeft onvoldoende rechten om boekingsvoorstellen aan te maken. De koppeling moet opgezet worden met een gewone ExactOnline account.

Last updated