Kan ik mijn eigen productnummers gebruiken in onFact?

Dat is mogelijk. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Bij het importeren van je producten ga je ook je eigen productnummers importeren, en deze linken aan het veld 'Productnummer". De standaardwaarden in onFact worden overschreven met jouw productnummers.

  2. Je gaat de standaardnummering van de producten in onFact zodanig bewerken dat ze overeenstemmen met jouw nummering. Om je productnummering in onFact te bewerken, ga je als volgt aan de slag.

Standaard zal onFact volgende nummeringsstructuur hanteren:

De nummering aanpassen doe je in de sectie 'Dagboeken'.

  1. Ga rechtsboven in onFact naar je e-mailadres

  2. Kies 'Instellingen bedrijf'

  3. Kies 'Dagboeken'

  4. Klik naast 'Opmaak nummering contacten en producten' op de gele knop 'Bewerken'

De nummering bestaat in de standaard opmaak uit letters (bv. 'C' voor 'Customer') en cijfers. In dit voorbeeld staan er 5 cijfers vermeld '(5)'. Je eerste klant zou er dus als volgt uitzien: C00001, gevolgd door C00002, C00003, enz.

Naargelang je eigen wensen zijn er meerdere instellingen mogelijk. Een combinatie als 'PK-(3)' zal bijvoorbeeld een nummer 'PK-001' opleveren. Wanneer je de nummering wijzigt, zal je in het grijze venster rechts meteen een live voorbeeld van je nieuwe nummering zien.

Let op: als je reeds met onFact werkt en tijdens het gebruik beslist om je nummering te wijzigen, zullen bv. voorgaande klanten of producten geen gewijzigde nummering krijgen. De nieuwe nummering zal enkele van toepassing zijn op klanten of producten die je hebt aangemaakt na het wijzigen van de nummeringsstructuur.

Last updated