Bedrijfsinformatie

In deze sectie kan je de informatie over je bedrijf bewerken.

Deze informatie verschijnt op de documenten die je aanmaakt (offertes, facturen, bestelbonnen, ...). Als je een veld niet hebt ingevuld, verschijnt de mededeling '(Niet weergegeven op documenten)' om aan te geven dat dit veld leeg is en er dus geen waarde op de documenten zal verschijnen.

De waarden die je hier invult worden doorheen onFact ook gebruikt als waarden voor de tags (bv. het IBAN-rekeningnummer).

E-mailadres bedrijf wijzigen

Het e-mailadres dat je opgeeft bij de Bedrijfsinformatie kan je zo vaak wijzigen als je wil! Het e-mailadres dat je gebruikt om in te loggen in je onFact-omgeving, kan je niet zomaar wijzigen. In dat geval moet je via de module 'Gebruikers' gaan.

Last updated