Taken

Met deze module kan je in onFact een eenvoudige to-do lijst bijhouden. Je kan je taak losstaand aanmaken, koppelen aan een bepaalde klant of aan een bepaalde offerte. Maak je gebruik van Google Agenda? Dan kan je de deadline van je onFact-taken ook weergeven in je agenda.

Taken activeren

'Taken' in onFact is een app in die je eerst moet activeren om te kunnen gebruiken.

  1. Ga rechtsboven naar je e-mailadres en klik 'Apps en koppelingen'.

  2. Bij de apps en koppelingen met betrekking tot klanten activeer je 'Taken'.

De gele knop 'Configureren' moet je enkel gebruiken als je wil synchroniseren met je Google Agenda, zie verder.

Taken gebruiken

Zodra de app geactiveerd is, zal er in het linkermenu een extra keuze 'Taken' verschijnen. Klik rechtsboven op de groene knop 'Taak aanmaken' om een nieuwe taak aan te maken.

Een taak kan vier velden bevatten:

  1. Een titel: bv. Nakijken prijzen LogiTech

  2. Een klant: kan opgezocht worden op basis van de bestaande klantenfiches

  3. Een deadline: selecteer een datum, of vink aan dat er geen deadline aan deze taak verbonden is

  4. Een omschrijving: bv. Leverancier heeft prijswijziging aangekondigd zie e-mail

Als een taak wordt aangemaakt kom je in een samenvattingsscherm:

Via de tab 'bijlagen' is het mogelijk om extra informatie (bv. catalogus, ...) aan een taak toe te voegen.

Op de tijdlijn kan je een taak markeren als 'In behandeling', of 'Voltooid'. Via de knop 'Printversie' genereer je een printversie van je taak.

Gekoppeld aan klant

Als je een taak koppelt aan een klant, zal deze niet alleen verschijnen in het overzicht van taken, maar ook in de klantenfiche verschijnen.

Gekoppeld aan offerte

Het is ook mogelijk om vanuit een offerte een taak aan te maken. Klik daarvoor vanuit het samenvattingsscherm van de offerte op de groene knop 'kopiëren naar'.

De taak die aangemaakt wordt, is automatisch gekoppeld aan de klant aan die de offerte gericht was. Je kan zelf de titel, deadline en omschrijving van de taak nog bewerken.

Filters toepassen

Het overzicht van je taken kan je aanpassen via de gele knop 'Filters'. Zo is het mogelijk om enkel de statussen 'Open' en 'In behandeling' te tonen. Klik op 'Filter onthouden' om deze filterinstelling als standaardweergave in te stellen.

Synchroniseren met Google Agenda

Het is mogelijk om de taken (met een deadlinedatum) die je aanmaakt in onFact, ook weer te geven in je Google Agenda.

Let op: deze synchronisatie werkt in één richting, nl. van onFact naar Google Agenda. Wijzig je iets in onFact aan de taak, dan zal deze updaten in Google Agenda. Wijzig je iets in Google Agenda aan de taak, dan zal deze niet gewijzigd worden in onFact.

Om de synchronisatie in te stellen, ga je rechtsboven in naar je e-mailadres en klik 'Apps en koppelingen'. Ga naar de app 'Taken' en klik op de gele knop 'Configureren'.

Klik op de groene knop 'Verbinding maken' om onFact te verbinden met je Google Agenda. Je wordt nu doorgelinkt naar je Google-omgeving waarin je inlogt met je e-mailadres en wachtwoord. Geef onFact toestemming om wijzigingen aan te brengen in je Google Agenda; klik op 'Toestaan'.

Je wordt nu opnieuw omgeleid naar je onFact-omgeving en de knop onder het Google Agenda-logo zal gewijzigd zijn naar 'Verbinding uitschakelen'. De connectie is nu opgezet.

In je Google Agenda zal je nu een extra agenda in je lijst zien verschijnen, genaamd 'onFact'.

Last updated