Standaard e-mails

Met standaard e-mails kan je e-mailteksten aanmaken die je regelmatig naar klanten of leveranciers verstuurt. Zo kan je een standaard e-mail met één klik verzenden zonder steeds de tekst opnieuw te moeten invoeren. Voorbeelden zijn een bedankingse-mail na een bestelling of betaling van een klant, of het opvragen van je openstaande rekening bij een leverancier.

Standaard e-mails activeren

'Standaard e-mails' in onFact is een app in die je eerst moet activeren om te kunnen gebruiken.

  1. Ga rechtsboven naar je e-mailadres en klik 'Apps en koppelingen'.

  2. Bij het overzicht van alle apps en koppelingen activeer je 'Standaard e-mails'.

Standaard e-mails aanmaken

Zodra de app geactiveerd is, verschijnt de gele knop 'Configureren'. Klik hierop om je standaard e-mailberichten aan te maken.

Heb je de app 'Anderstalige klanten' geactiveerd? Dan zal je e-mailberichten kunnen aanmaken in de verschillende geactiveerde talen.

Om een nieuw e-mailbericht aan te maken klik je op de groene knop 'Standaard e-mail aanmaken'. Je e-mail kan een onderwerp bevatten en een tekst.

De tekst van de e-mail kan je opmaken via de visuele editor. In het e-mailbericht kan je ook gebruik maken van tags. Wil je bijvoorbeeld een bedankingse-mail sturen na een bestelling, dan kan je die als volgt opbouwen:

Standaard e-mails verzenden

De verzending van een standaard e-mail gebeurt steeds vanuit de klantenfiche of vanuit de leveranciersfiche. In de klantenfiche zal je aan de linkerzijde een tab zien staan 'Standaard e-mails'. Het cijfer tussen haakjes geeft aan uit hoeveel standaard e-mailberichten je kan kiezen.

Klik je hierop, dan kan je het bericht van je keuze gaan 'Verzenden'. In het eigenlijke e-mailvenster kan je nog aanpassingen maken vooraleer te verzenden. De verzonden e-mail verschijnt ook bovenaan achter het enveloppe-icoon bij je verzonden e-mails.

Is je klant bv. franstalig maar heb je zelf geen franstalig e-mailbericht aangemaakt, dan zal voor die klant geen standaard e-mail verschijnen. Enkel de berichten die matchen met de taal van de klant/leverancier worden getoond.

Last updated