Leveringsadressen

Met deze configuratie kan je eenvoudig leveringsadressen bijhouden per klant en deze ook vermelden op je documenten.

Leveringsadressen activeren

De mogelijkheid voor het bijhouden en weergeven van een leveringsadres moet je activeren via 'Apps en koppelingen'.

  1. Navigeer rechtsboven naar je e-mailadres en kies 'Apps en koppelingen' in het menu.

  2. Bij 'Apps en koppelingen met betrekking tot klanten' ga je naar 'Leveringsadressen'.

  3. Klik op de groene knop 'Activeren'.

Leveringsadressen gebruiken

Deze uitbreiding kan je activeren en nadien meteen gebruiken; er werd nu een extra tab geactiveerd in je klantenfiches.

Aan de linkerzijde zie je een extra tab 'Leveringsadressen'. Hier is het mogelijk om één of meerdere adressen toe te voegen:

Bij het aanmaken van een document zal je kunnen kiezen om een 'ander leveringsadres' aan te duiden. Dit adres kan je:

  • manueel invoeren en 'opslaan als nieuw adres'. Op die manier verschijnt het mee in de lijst van leveringsadressen van die bepaalde klant, voor later hergebruik.

  • selecteren uit de lijst van bestaande leveringsadressen die bij je klant horen.

Als je een telefoonnummer toevoegt, wordt dit ook mee weergegeven bij het leveringsadres op je document.

Bij het opmaken van je document, zal het leveringsadres verschijnen naast het factuuradres. Voorbeeld:

Het leveringsadres wordt ook meegenomen in volgende documenten. Kopieer je bijvoorbeeld een leverings- of bestelbon naar een factuur, dan zal het ingevoerde leveringsadres automatisch worden overgenomen op de factuur.

Last updated