Extra tekstvelden

In onFact kan je gebruik maken van enkele extra vrije tekstvelden. Zo kan je meer informatie kwijt op je documenten, op de plaats waar jij ze wil tonen. Er werden vier mogelijkheden voorzien om extra tekst op een document (offerte, factuur, … te tonen):

  • Extra tekstveld bovenaan document

  • Vrije tekstvelden boven of onder facturatielijn

  • Tekstveld 'Meer' onder facturatielijn

  • Onderschrift onderaan document

Extra tekstveld bovenaan document

Dit tekstveld, waarin je vrij informatie kan opnemen, verschijnt tussen de algemene documentgegevens en de tabel met lijnen. In het voorbeeld hieronder wordt dit veld gebruikt voor informatie m.b.t. een bouwwerf:

Voorbeeld: op de offerte staat bovenaan nu extra informatie m.b.t. werf en datum van de werken.

Om dit extra tekstveld toe te voegen aan je documenten:

  1. Ga je rechtsboven naar je e-mailadres.

  2. Kies 'Apps en koppelingen' en 'Geavanceerde instellingen'.

  3. Daar kan je het 'Extra tekstveld bovenaan document' activeren.

Als je dit veld leeg laat, zal er niets verschijnen op je documenten.

Klik je op 'Configureren', dan kan je per document standaardteksten boven je tabel toevoegen. Deze verschijnen dan steeds bovenaan op je documenten.

In het voorbeeld van de werf zou je als standaardtekst dan volgende kunnen instellen voor bv. offertes:

Op een volgende offerte kan je dan meteen het adres en de startdatum aanvullen.

Wil je ook een afwijkend werfadres weergeven op je document, naast het facturatie-adres? Activeer dan zeker de module voor werfadressen.

Vrije tekstvelden boven of onder facturatielijn

Deze tekstvelden, waarin je vrij informatie kan opnemen, kan je naar keuze in de tabel plaatsen. In het voorbeeld hieronder wordt dit veld gebruikt als toelichting bij enkele vermelde diensten:

Zo ziet dit er uit op het document ('signalisatie op de werf'):

Hiervoor hoef je geen extra app te activeren; het aanmaken van lijnen gebeurt in de tabel met producten via de groene knop 'Lijn toevoegen'. Dit veld kan ook via de editor opgemaakt worden.

Tekstveld 'Meer' onder facturatielijn

Dit tekstveld, waarin je vrij informatie kan opnemen, is beschikbaar onder elk product. Je kan het uitklappen door in een productlijn de gele knop 'Meer' aan te klikken.

Je kan dit veld gebruiken om meer informatie over je specifieke product of dienst weer te geven:

Zo ziet dit er uit op het document:

Onderschrift onderaan document

Het is mogelijk om op elk documenttype in onFact een tekst toe te voegen onderaan de pagina. Dit onderschrift kan per type document ingesteld worden, of gebruikt worden als vrij tekstveld. Lees hier alles over het instellen en gebruiken van het onderschrift.

Last updated