Mijn e-mails komen niet aan of ze komen in de SPAM-box terecht

In onFact heeft u de mogelijkheid om rechtstreeks vanuit het programma uw documenten te verzenden naar uw klanten. Dit gebeurt standaard met het e-mailadres waarmee u zich geregistreerd heeft, tenzij u dit zelf aangepast heeft. onFact verstuurt dus e-mails met uw e-mailadres vanaf een andere server dan u e-mails verstuurt via uw mailbox. 

Strenge spamfilters gaan bij elke ontvangen e-mail controleren welke server het bericht verzonden heeft en of deze server hiervoor de toelating heeft. Wanneer deze server geen toelating heeft, is de ontvangen e-mail mogelijk spam. Om te voorkomen dat e-mails verzonden vanuit onFact aanzien worden als SPAM kan u onFact opnemen in de lijst met toegelaten servers om e-mails te verzenden. 

Om onFact toe te voegen als veilige server waarmee e-mails verzonden mogen worden in uw naam, moet u de instellingen van uw domeinnaam aanpassen waarmee u e-mails verstuurt, bijvoorbeeld @uwdomein.be. Om te weten welke instellingen u juist moet aanpassen volgt u volgende stappen:

  1. Ga rechtsboven in uw onFact account naar 'Bedrijfsinstellingen'.
  2. Selecteer het tabblad 'E-mail instellingen'.
  3. Klik op de groene knop 'Valideer mijn e-mailadres'.
  4. U krijgt nu de instellingen te zien. U kan deze instellingen downloaden indien u ze wil doorgeven aan de leverancier van uw domeinnaam. Deze instellingen zijn uniek voor de domeinnaam die u in onFact gebruikt.

U kan de gedownloade instructies doorgeven aan de leverancier van uw domeinnaam om dit in te stellen, of u kan deze zelf aanpassen. De meeste leveranciers van domeinnamen stellen een administratiepaneel ter beschikking. Elk administratiepaneel werkt iets anders dus we kunnen hiervoor geen exacte omschrijving geven. Algemeen bestaat dit uit de volgende stappen:

  1. Log online in in het online administratiepaneel. Dit is meestal DirectAdmin, cPanel of Plesk maar kunnen ook speciale applicaties van de leverancier zijn.
  2. Ga naar het luik 'DNS instellingen'.
  3. Hier ziet u bij uw domeinnaam een lijst met 'Records'. Dit zijn instellingen voor de domeinnaam. U moet de drie 'CNAME' records aanmaken die weergegeven zijn in onFact.

Na het aanmaken van deze records kan u uw domeinnaam valideren in onFact. Het is mogelijk dat het instellen van de DNS records enkele minuten in beslag neemt en dat de validatie niet onmiddellijk lukt. Indien de validatie blijft mislukken kan u contact opnemen met het onFact support team om u verder te helpen.

Nog steeds hulp nodig? Contacteer ons Contacteer ons